Föreställningsdatum HDT vt 201426/4 Dansens dag på brotorget
16/5 Invigning Göranssons arena
18/5 Dansotekets avslutning på Kulturhusets stora scen
20/5 Blås + sång + danskonsert i Stormaresalen
24/5 Kulturskolan på stan
6-7/6 Dansforum i Viksjöfors
14/6 Dansotekets torgshow
? TOTALT by HDT

Detta är vad vi känner till i dagsläget. Med förhoppning om fler roliga uppdrag ☺

RSS 2.0